به مسیح می‌مانم
صلیب کشیده
به جرم
ستایش تو

Advertisements

می‌بینی یهودا؟
سه روز هم گذشت
نه من هنوز آمده‌ام
و نه تو دیگر هستی

تحت تأثیر: انجیل‌های من اثر اریک امانوئل اشمیت

نور

یکتا قلمی پیام رحمان داری
هرلحظه اشارتی ز یزدان داری
در نای و نی ات زلال جانان پیدا
از وادی نور آیتی می آری
 

آرشه‌‌ات را که می‌کشی
بر تارهای زندگی
رویاهایم جان می‌گیرند.