به مسیح می‌مانم
صلیب کشیده
به جرم
ستایش تو

Advertisements

می‌بینی یهودا؟
سه روز هم گذشت
نه من هنوز آمده‌ام
و نه تو دیگر هستی

تحت تأثیر: انجیل‌های من اثر اریک امانوئل اشمیت