ذوب

تو لبخند می‌زنی
و من
ذوب می‌شوم.

Advertisements