همراهی

تو از وجد می‌گویی
و من در تب می‌سوزم
آری منصفانه است
همراهی بی‌کلام
Advertisements

آرشه‌‌ات را که می‌کشی
بر تارهای زندگی
رویاهایم جان می‌گیرند.

از تو که می‌سرایم
به نوشتن نمی‌رسد
واژه‌ها تمام می‌شوند.