شوق دیدار

از مسیح و چلیپا هم
که بگویی
باز قصّه عشق  من و
شوق دیدار تو
داستان دیگری‌ست.

Advertisements

ای یار

توراباید تماشا کرد ای یار
تورا شاید که پیدا کرد ای یار

در این بی‌تابی و شیدایی دل
تورا باید تمنّا کرد ای یار