یاد آن دوست که این دل همه کاشانه اوست
می‌برد صبر و قرارم که دلم خانه اوست

Advertisements